Thủ thuật Wordpress

Thẻ rel=”noopener noreferrer” là gì

Thẻ rel=”noopener noreferrer” là gì rel = tag noreferrer cho biết không có thông tin liên kết giới thiệu nào bị lộ sau khi liên kết. Trong GA trong track được nguồn đến từ đâu...

Xem tiếp

Tất cả các tham số trong WP_Query

Query (truy vấn) là một thuật ngữ hay dùng nhất trong WordPress để chỉ các truy vấn gửi đến cơ sở dữ liệu (database) để lấy thông tin của Post (hoặc Page, hoặc bất cứ một cái gì). Nếu giải th...

Xem tiếp