Thủ thuật Wordpress

Cho phép đăng nhập vào admin bằng Email

Theo mặc định WordPress chỉ cho phép bạn đăng nhập bằng tên người dùng của bạn. Nếu trang web của bạn cho phép bất cứ ai có thể đăng ký. Nó rất tiện dụng để cung cấp cho người dùng của bạn tùy ch...

Xem tiếp

Giới hạn truy cập vào wp-admin bằng địa chỉ IP

Nếu bạn có một blog cá nhân và bạn chỉ cần bạn đăng nhập vào hệ thống quản trị WordPress, bạn nên đảm bảo rằng bảo mật của bạn là chặt chẽ. Một cách để đảm bảo là chỉ cho phép địa chỉ IP của bạn để truy cậ...

Xem tiếp

Cách dùng hàm preg_match trong lập trình php

Khi bạn cần kiểm tra 1 chuỗi $str xem có định dạng đúng với các yêu cầu bạn cần hay không VD: chuỗi có gồm 3 ký tự, chuỗi có các ký tự giống nhau liền kề, chuỗi có tồn tại dấu -,+,....Khi b...

Xem tiếp