Thay đổi số lượng sản phẩm khi đặt hàng với woocommerce

 

 

Mặc định của woocomerce sẽ là input number có giá trị min = 1. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi phần này nha.

Đổi thành Dropdown Thiết lập giá trị min, max và step

Thêm đoạn code sau vào file functions.php trong theme của bạn nha

Chỉ thay đổi giá trị mặc định, min, max và step

khi muốn giữ nguyên là input rồi để khách tự chọn số lượng thì ta thêm đoạn code nay nha. Bạn cũng thêm đoạn code này vào file functions.php nhé

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: levantoan.com