Trong woocommerce cho phép ta chọn loại sản phẩm (Sản phẩm 1 giá, sản phẩm nhiều giá theo nhiều kiểu hình …) Khi chọn sản phẩm có giá tùy vào từng loại của sản phẩm thì giá khi hiển thị ra sẽ có dạng giá min – giá max (VD: 20.000 VNĐ – 90.000 VNĐ)

3

Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách thay đổi hiển thị này sao cho phù hợp với nhu cầu mỗi người:

  1. Thay đổi sang dạng: “Chỉ từ: {giá min}” VD: Chỉ từ : 20.000VNĐ
  2. Liệt kệ các giá của từng loại sản phẩm.

thay_doi_kieu_hien_thi_gia_variable

1. Thay đổi kiểu giá sang “chỉ từ : …”

Thêm đoạn code sau vào file functions.php mà theme bạn đang sử dụng

Kết quả:

thay_doi_kieu_hien_thi_gia_variable

 

2. Liệt kê toàn bộ giá theo thuộc tính của từng sản phẩm

Chèn đoạn code sau vào file functions.php trong theme bạn đang sử dụng nhé

Kết quả:

thay_doi_kieu_hien_thi_gia_variable2Chúc các bạn thành công

Nguồn: levantoan.com