Hosting

Beginner

55.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 750 MB SSD
 • Băng thông: 5 GB
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 1
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 0
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Beginner Plus

75.000 VNĐ / Tháng

Gói khuyên dùng
 • Dung lượng: 1200 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 3
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 0
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Standard

120.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 2.000 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 5
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 1
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Standard Plus

160.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 2.800 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 7
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 2
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7