Thẻ rel=”noopener noreferrer” là gì

rel = tag noreferrer cho biết không có thông tin liên kết giới thiệu nào bị lộ sau khi liên kết. Trong GA trong track được nguồn đến từ đâu

WordPress bản mới cái plugin TinyMCE nó tự động thêm thẻ này vào nếu như link bạn để “new window”.

Đây là bản sửa lỗi bảo mật cho TinyMCE, được cập nhật trong bản phát hành 4.7.4… Nếu muốn vô hiệu hóa cài đặt này thì có thể chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme.
/// Note that this intentionally disables a tinyMCE security feature.
// Use of this code is NOT recommended.
add_filter(‘tiny_mce_before_init’,’tinymce_allow_unsafe_link_target’);
function tinymce_allow_unsafe_link_target( $mceInit ) {
$mceInit[‘allow_unsafe_link_target’]=true;
return $mceInit;
}

Noopener

TinyMCE nên đã để lại sửa lỗi bảo mật một mình sau khi thêm noopener, và trong một bản phát hành mới hơn họ đã loại bỏ noreferrer. Thẻ noopener có nghĩa là đóng một vấn đề bảo mật với target = “_ blank” được gọi là tabnabbing ngược lại, cho phép truy cập một phần vào trang trước thông qua đối tượng window.opener. Về cơ bản, nó có thể ngăn chặn một cuộc tấn công lừa đảo bằng cách không cho phép truy cập đối tượng window.opener. Với quyền truy cập, một cuộc tấn công lừa đảo đơn giản có thể thay đổi cửa sổ.opener.location sang một trang khác chứ không phải trang trước hoặc chèn JavaScript trên trang trước.

Noreferrer

Noreferrer có nghĩa là để tách tiêu đề liên kết giới thiệu HTTP (về mặt kỹ thuật là “tiêu đề giới thiệu” do lỗi chính tả cũ) và được dự định không vượt qua giá trị này giữa các trang. Tiêu đề liên kết giới thiệu là để chuyển thông tin về trang web trước đó sang trang web mới, vì vậy nếu tôi chuyển từ Trang tới Trang B thì URL từ Trang A sẽ được chuyển vào tiêu đề và tôi sẽ biết rằng lưu lượng truy cập Xuất phát từ Trang A.

Đại loại là trang đi ra bạn nhấp vào nó là link ngoại nó không đảm bảo link này bảo mật cho user vì ngoài phạm vi của nó

Thẻ rel=”noopener noreferrer”  có ảnh hưởng đến seo hay không.

Thẻ này không ảnh hưởng tới SEO, nó khác với nofflow

Chỉ ảnh hưởng tới số liệu trong Google Analytics đó là nguồn refer chuyển thành direct.
Nếu site bạn mà link affiliate thì ko track được sale đến từ đâu