Khi viết bài, việc thêm Link Nội hay còn gọi là Liên kết nội bộ giúp cho bài viết SEO tốt hơn, Các công cụ tìm kiếm dễ dàng đi sâu và index các liên kết đó. Nhưng nếu bài viết nào Bạn cũng phải nhập link cho các từ khóa này thì khá mất thời gian. Vậy trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn Tự động thêm link từ khóa vào nội dung và trích dẫn wordpress một cách dễ dàng mà không cần sử dụng đến Plugin

Các bạn tìm đến File Functions.php và thêm đoạn code phía dưới:

function ew_auto_links( $text ) {
  $replace = array(
    'thủ thuật wordpress' => '<a title="thủ thuật wordpress" href="https://e-web.vn/tu-dong-them-link-tu-khoa-vao-noi-dung-va-trich-dan-wordpress/">thủ thuật wordpress</a>',
    'wordpress nâng cao' => '<a title="wordpress nâng cao" href="https://e-web.vn/tu-dong-them-link-tu-khoa-vao-noi-dung-va-trich-dan-wordpress/">wordpress nâng cao</a>',
  );
  $text = str_replace( array_keys($replace), $replace, $text );
  return $text;
}
add_filter( 'the_content', 'ew_auto_links' );
add_filter( 'the_excerpt', 'ew_auto_links' );

Lưu ý: Các bạn thay đoạn này thành từ khóa và link của các bạn nhé
Cấu trúc:

'từ khóa khi viết bài' => '<a title="tiêu đề từ khóa mới" href="địa chỉ link từ khóa muốn đặt">từ khóa mới</a>',

Vậy là các từ khóa đã được tự động thêm link rồi, khá tiện và bạn không phải tự nhập bằng tay.

Chúc các bạn thành công!