Chào các bạn, Mới đây E-web.vn đã viết một bài về cách Tạo giao diện khác nhau cho từng Category trong WordPress, tiếp theo mình sẽ giúp các bạn Tự tùy biến trang Single theo Category trong WordPress

đây các bạn sẽ có 2 cách để làm được chức năng này:

Cách 1: Tạo file theo dạng single-slug_category.php
– ví dụ: Bạn có 1 danh mục là Tin tức, bạn muốn các bài viết của danh mục này sẽ hiển thị khác với các bài của chuyên mục còn lại, thì bạn cần tạo file có dạng là : single-tin-tuc.php

Để dùng được cách này bạn cần thêm đoạn code dưới đây vào file Functions.php
add_filter('single_template', 'check_for_category_single_template');
function check_for_category_single_template( $t )
{
foreach( (array) get_the_category() as $cat )
{
if ( file_exists(TEMPLATEPATH . "/single-cat-{$cat->slug}.php") ) return TEMPLATEPATH . "/single-cat-{$cat->slug}.php";
if($cat->parent)
{
$cat = get_the_category_by_ID( $cat->parent );
if ( file_exists(TEMPLATEPATH . "/single-cat-{$cat->slug}.php") ) return TEMPLATEPATH . "/single-cat-{$cat->slug}.php";
}
}
return $t;
}

Cách 2: Tạo file theo dạng single-id_category.php
– ví dụ: Bạn có danh mục là Thủ thuật wordpress, id của danh mục này là 1, vậy bạn sẽ tạo file single có dạng : single-1.php
để dùng được cách này bạn cũng cần thêm đoạn code bên dưới vào file Funtions.php

add_filter('single_template', create_function('$t', 'foreach( (array) get_the_category() as $cat ) { if ( file_exists(TEMPLATEPATH . "/single-{$cat->term_id}.php") ) return TEMPLATEPATH . "/single-{$cat->term_id}.php"; } return $t;' ));

Như vậy với 2 đoạn code đơn giản, bạn đã Tự tùy biến trang Single theo Category trong WordPress rồi.

Chúc các bạn thành công!