Cơ bản về like post
Chắc chắn bạn đã quá quen thuộc với nút like( Facbook). Đó chình là một hình thức phản hồi hoặc thích một bài viết nào đó. Nó mang lại rất nhiều lới ích cho những người dùng tiếp sau bạn và bạn đang muốn có nút like trên chính website wordpress của mình.
Bài viết dưới đây mình sẽ hướng dẫn một cách chi tiết cách tạo nút like bài viết theo phong cách của riêng bạn lên chính website của mình mà không cần bất cứ một plugin nào.
Tích hợp like post vào website wordpress
Đầu tiên bạn phải biết chính xác theme của bạn đang xử dụng là gì (Appearance -> Themes). Sử dụng Editor mặc định của wordpress hoặc một phần mềm bất kỳ để thay đổi file function.php, style.css, thêm file likepost.js của theme hiện tại. Trong bài viết này mình sử dụng theme mặc định của wordpress (twentyfourteen).
Mình sẽ bắt đầu từ style.css. Hãy thêm đoạn code dưới đây vào file style.css của theme.
Thêm CSS và style.css

Xử lý bằng jquery và ajax
Trong bài viết này bạn cần một chút kiến thức về ajax tham khảo bài viết này để có thêm thông tin. Việc tiếp theo là tạo một file likepost.js trong thư mục js của theme và lưu đoạn code js bên dưới
Giải quyết: với jQuery chúng ta sẽ bắt sự kiện khi click vào link like post. Chúng ta sẽ lấy giá trị ID hiện tại của bài post và sau đó dùng ajax để gửi ID lên server. Sau khi nhận được kết quả trả về sẽ thay đổi giá trị vừa được trả về từ server.

Xử lý PHP
Mở file function.php của theme và xử dụng đoạn code bên dưới.
Đầu tiên là gọi file javascript ra bên ngoài frontend, khai báo đường dẫn ajax và mã bảo mật cho việc thực hiện ajax.

Tiếp theo chúng ta sẽ viết function lấy like của post. Trong đó function có các tham số $before và $after để có thể dễ dàng thay đổi cấu trúc HTML bên ngoài.

Cuối cùng là function xử lý ajax khi người dùng click vào link like post.

Cách sử dụng
Bạn có thể đặt bất kỳ chỗ bài viết. Hiện tại mình đang xử dụng theme mặc định của wordpress (twentyfourteen). Vì vậy mình sẽ xử dụng trong file content.php