Trong bản cập nhật mới đây của Chrome (Version 45.0.2454.85 m) đã xảy ra tình trạng kỳ lạ khi các Menu trong WordPress Admin Bar như sau:

wp-admin

Để có thể sửa lỗi này thì theo các thành viên Support tại https://productforums.google.com/forum/#!topic/chrome/vRbjCc-eafw đưa ra giải pháp sửa lỗi Chrome cho các bạn như sau:

– Vào địa chỉ

chrome://flags/#disable-slimming-paint

 Chọn Enable chức năng “Disable-slimming-paint“. – Các bạn hãy chắc chắn rằng chức năng “Enable slimming paint” phải được tắt. Sửa lỗi Chrome – Sau đó chọn Relaunch Chrome. Chúc các bạn thành công! Ngoài ra, còn một số lỗi xảy ra trên website tác giả mà vẫn chưa tìm được cách khắc phục và có lẽ phải chờ bản vá của Google.