Hầu hết các template wordpress đều theo kiểu hiển thị thời gian đăng bài theo kiểu ngày – tháng – năm. Nhưng nếu bạn muốn hiển thị thời gian đăng bài theo phong cách của Facebook thì đây sẽ là giải pháp cho bạn và nó sẽ trông giống như này

thoi-gian-kieu-facebook

Mở file function.php và thêm đoạn code sau đây: 

function timeago( $type = 'post' ) {
$d = 'comment' == $type ? 'get_comment_time' : 'get_post_time';
return human_time_diff($d('U'), current_time('timestamp')) . " " . __(' trước');
}

Function này trả về thời gian từ khi bài viết được đăng và thêm dòng code này chỗ mà bạn muốn hiển thị

<?php echo timeago(); ?>

Ngoài ra cũng có 1 số bạn hỏi mình làm sao để hiển thị thời gian kiểu như này: 

Thiet-ke-web-du-lich-bang-wordpress-dep-mely

Kiểu này thì khá đơn giản chẳng qua các bạn không biết đấy thôi chứ thực ra nó là hàm sẵn có của WordPress  😆 

Cập nhật lần cuối: <?php the_modified_date(); ?>