Hôm nay mình xin tổng hợp 1 số theme wordpress trả phí với chủ đề bất động sản, theme hỗ trợ đầy đủ các tính năng cần thiết cho bất động sản, tất cả các theme có Google Maps tích hợp, tìm kiếm nâng cao và phân loại tiêu chuẩn, thiết kế bố trí dễ nhìn và dễ dàng để sử dụng.

1.WP Pro Real Estate 7

wp-real-estate-7-wordpress-theme

 Download

2. Real Homes (Most Popular)

realhomes-most-popular-real-estate-theme

 Download

3. Reales WP

reales-wp-real-estate-wordpress-themes

 Download

4. TM White Real Estate Theme

realestate-wordpress-theme

 Download

5. Zoner

zoner-fullscreen-map-realestate-theme

 Download

6. Real Places

real-places-modern-real-estate-theme

 Download

7. EstateLMS

estatelms-real-estate-theme

 Download

8. Citilights

citilights-real-estate-wordpress-theme

 Download

9. Realty

realty-minimal-real-estate-template

 Download

10. Oikia

oikia-flat-design-real-estate-theme

 Download

11. Hometown

hometown-minimal-realestate-theme

 Download

12. Luster

luster-fullscreen-map-theme

 Download

13. Solus (Single Property Theme)

solus-modern-real-estate-theme

 Download

14. Real Spaces

real-spaces-corporate-theme

 Download

15. Sweethome

sweethome-wp-template

 Download

16. Bentuestu

bentuestu-real-estate-theme

 Download

17. WP Residence

wp-residence-theme

 Download

18. Realto

realto-real-estate-template

 Download

19. Vellum

wellum-multipurpose-real-estate-theme

 Download

20. Homeland

homeland-fullscreen-wordpress-theme

 Download

To be continued…

Các theme wordpress bất động sản đẹp nhất 2016
5 (100%) 1 vote